DIENSTENWIJZER

Wie zijn wij ?

Jan Beekx Assurantiën  V.O.F. is opgericht in 1993.

Wij zijn strikt onafhankelijk en bemiddelen in verzekeringen, hypotheken, financieringen en overige bancaire diensten, zoals sparen en beleggen.
Wij hebben geen productieverplichtingen met aanbieders. Wij trachten voor onze cliënten maatwerk-oplossingen te bedenken en te realiseren. Wij zijn daar dagelijks met veel enthousiasme mee bezig.
 
Onze diensten

Wij adviseren en/of geven voorlichting op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financieringen, sparen en beleggen.
Dat doen wij voor particulieren en het MKB, maar ook voor grote en internationaal opererende ondernemingen. Onze dienstverlening omvat inventarisatie, advisering, voorlichting, poliscontrole en schadeafwikkeling.
Tevens bemiddelen wij voor bestaande relaties bij de verkoop van (particulier) onroerend goed, waarvoor de condities individueel worden vastgesteld.

Wat verwachten wij van U ?

Wij verwachten van U de juiste informatie te krijgen.
Tevens dient U ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard.
 
Onze bereikbaarheid

Ons kantoor is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze openingstijden werken wij tevens op afspraak.
Tevens beschikken wij over een eigen internetsite: www.janbeekx.nu en een
e-mailadres: beekxjan@gmail.com.

De premie

De incasso van de door U verschuldigde premies wordt verzorgd door de maatschappij(en) waar Uw polis(sen) zijn ondergebracht.

Onze relatie met verzekeraars

Wij kunnen bij meer dan 50 verzekeringsmaatschappijen in binnen- en buitenland Uw belangen onderbrengen. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.
Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij U op aanvraag toe.

Hoe worden wij beloond ?

Onze kosten worden vergoed door de verzekeraars en financiële instellingen waarmee wij samenwerken. Over eventueel door ons aan U in rekening te brengen kosten plegen wij altijd vooraf overleg met U.
Voor bemiddeling in onroerend goed wordt vooraf een schriftelijke opdracht samengesteld tussen partijen, waarin tevens de hoogte van de beloning wordt vastgelegd.

Onze kwaliteit

Wij zijn ingeschreven bij:

    Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 17078924
    Autoriteit Financiële Markten (AFM) vergunningnr. 12004894
    KIFID nr. 300.002311
    Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) als erkend hypotheekadviseur nr. 2147
    College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nr. M1117353

Middels permanente educatie houden wij ons kennisniveau hoog.
Wij beschikken over de benodigde diploma’s.

Tevens zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Dit geeft U extra zekerheid.
Deze verzekering geldt echter niet voor onze vastgoedactiviteiten.

Beëindiging van de relatie

U kunt op ieder moment besluiten om Uw polissen bij een ander intermediair onder te brengen.

Klachten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel.nr. 0900-3552248. Klachten kunt U tevens (schriftelijk) indienen op ons kantoor.